Witte, T. (2006) “Van Floortje Bloem naar Inni Wintrop: zes stadia van literaire ontwikkeling”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 93(5), pp. 5–8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/272 (Geraadpleegd: 20 juni 2024).