Tuin, D. (2006) “Aantrekkelijk & efficiënt talenonderwijs: een vraaggesprek met Judith Richters, projectleider Werkplaats Talen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 93(5), pp. 12–14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/274 (Geraadpleegd: 23 september 2023).