Brouwer, J. (2006) “Het ERK in de praktijk van de tweede fase”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 93(8), pp. 8–10. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/290 (Geraadpleegd: 22 mei 2024).