Visser, M. en Richters, J. (2007) “Taaltaken voor aansluiting talen vmbo-mbo”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 94(6), pp. 8–10. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/323 (Geraadpleegd: 16 juni 2024).