Richters, J. (2007) “MVT en Leoned: twee nieuwe expertisecentra voor het talenonderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 94(7), pp. 17–20. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/329 (Geraadpleegd: 23 september 2023).