Goossens, D. (2007) “Centraal examen mvt met lees- en luistervaardigheid op de computer: toekomstmuziek?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 94(8), pp. 7–10. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/331 (Geraadpleegd: 17 augustus 2022).