Rooijackers, P. (2008) “Leerlinggestuurd leren debatteren. Debatteren op het Zernike College”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 95(3), pp. 9–11. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/346 (Geraadpleegd: 24 februari 2024).