Westen, W. van der (2008) “‘Elke docent voor taalrendement!’ Taalbeleid op het Rijswijks Lyceum. Deel 2”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 95(3), pp. 12–15. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/347 (Geraadpleegd: 23 juni 2024).