Zuijlen, N. van (2008) “W-ERK in uitvoering”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 95(6), pp. 9–14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/361 (Geraadpleegd: 22 mei 2024).