Koenraad, T. (2008) “Wat kan je met het digibord in de talenklas?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 95(8), pp. 5–8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/369 (Geraadpleegd: 23 juni 2024).