Hardeveld, J. van (2009) “Doorlopende leerlijnen taal”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 96(7), pp. 18–23. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/403 (Geraadpleegd: 26 juni 2022).