Vos, B. de (2012) “Lezen wordt leuk en gaat steeds beter in IJsselstein”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 99(3), pp. 4–9. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/410 (Geraadpleegd: 18 augustus 2022).