Robben, T. (2012) “Vrolijk lezen met meer hersens: de mindmap als didactisch instrument voor de ontwikkeling van leesvaardigheid”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 99(4), pp. 4–8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/419 (Geraadpleegd: 28 september 2022).