Jong, J. de (2012) “Over varkens, zwijnen en dode dichters”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 99(5), pp. 28–29. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/429 (Geraadpleegd: 19 mei 2024).