Bogman, J. (2012) “Te weinig tijd om literair te lezen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 99(6), pp. 18–22. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/433 (Geraadpleegd: 2 juli 2022).