Snetselaar, M. (2012) “Het Nederlands op de BES-eilanden: een vreemde taal”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 99(6), pp. 24–28. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/434 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).