Veen, R. van (2012) “Je moet er maar opkomen: over de grenzeloze fantasie van sommige jeugdboekenschrijvers”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 99(6), pp. 36–37. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/436 (Geraadpleegd: 28 november 2023).