Reitsma, F. (2012) “De leerling als eigenaar van de leesvaardigheidslessen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 99(8), pp. 10–14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/444 (Geraadpleegd: 2 juli 2022).