Bolle, T. (2013) “Taalcoaches werken aan taalbeleid; op weg naar de examens Nederlands in het mbo”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 100(1), pp. 16–19. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/452 (Geraadpleegd: 18 mei 2024).