Gille, E. (2013) “Vaardigheid Engels en Duits van Nederlandse leerlingen in Europees perspectief”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 100(1), pp. 22–27. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/453 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).