Rentrop, J. en Haenen, J. (2013) “Leerlingen verleiden tot het spreken in de doeltaal”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 100(3), pp. 22–28. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/466 (Geraadpleegd: 6 juli 2022).