Riemersma, A. en Jonkman, R. (2011) “Uitdaging voor lectoraat Fries en Meertaligheid: Aansluiting tussen meertalig basisonderwijs en meertalig voortgezet onderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 98(3), pp. 26–30. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/48 (Geraadpleegd: 19 mei 2024).