Garib, R. (2005) “Van pen naar computer – pro’s en contra’s. Brieven schrijven op de computer bij Duits”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 92(1), pp. 14–17. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/506 (Geraadpleegd: 22 maart 2023).