Bodde-Alderlieste, M. (2005) “Stand van zaken kerndoelen talen in primair en voortgezet onderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 92(2), pp. 5–8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/508 (Geraadpleegd: 6 oktober 2022).