Woude, N. van der, Janssen, D. en Sanders, T. (2011) “Flywheel forensics: Debat en public speaking in de klas”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 98(8), pp. 4–9. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/53 (Geraadpleegd: 4 oktober 2022).