Rijt, J. van (2013) “Taalkunde in de brugklas: (g)een utopie?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 100(5), pp. 18–22. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/537 (Geraadpleegd: 29 november 2022).