Jong, J. de (2013) “Verloren in een verbijsterd heelal”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 100(6), pp. 30–31. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/556 (Geraadpleegd: 22 februari 2024).