Graaff, R. de (2013) “Taal om te leren: Iedere docent een CLIL-docent”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 100(7), pp. 7–11. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/559 (Geraadpleegd: 14 april 2024).