Lorette, P. en Mettewie, L. (2013) “CLIL in Wallonië: Franstaligen leren graag Nederlands”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 100(7), pp. 26–29. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/562 (Geraadpleegd: 15 april 2024).