Veen, R. van (2013) “Tijdreizigers”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 100(8), pp. 30–31. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/572 (Geraadpleegd: 21 juli 2024).