Robben, T. en Rooijackers, P. (2014) “Hand in eigen boezem? Een reflectie op de ontvangst van het examen Nederlands”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 101(1), pp. 6–1. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/585 (Geraadpleegd: 26 juni 2022).