Jong, J. de (2014) β€œEn waar is Egidius gebleven?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 101(2), pp. 30–31. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/674 (Geraadpleegd: 29 november 2023).