Veltman-van den Bos, A. (2004) “Edelachtbare! Argumentatie in het recht ter voorbereiding op het schoolexamen Spreekvaardigheid Nederlands”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 91(2), pp. 18–20. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/690 (Geraadpleegd: 2 februari 2023).