Riemersma, A. (2004) “Oerfloed. Tweetalig voortgezet onderwijs in Fryslân”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 91(6), pp. 13–14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/709 (Geraadpleegd: 24 mei 2024).