Peze, E. (2004) “Moderne vreemde talen in de onderbouw, een nieuwe editie. Interview met Francis Staatsen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 91(8), pp. 4–7. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/719 (Geraadpleegd: 3 oktober 2022).