Veen, R. van (2014) “Hotel De Grote L. Wie wil er niet logeren”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 101(4), pp. 34–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/732 (Geraadpleegd: 6 december 2023).