Zon, J. van (2003) “Enige bedenkingen bij het gebruik van studiewijzers”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 90(4), pp. 9–11. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/744 (Geraadpleegd: 10 augustus 2022).