LTM, redactie (2003) “Vertellers vertellen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 90(5), pp. 19–24. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/751 (Geraadpleegd: 3 december 2022).