Höppener, W. (2003) “Taalassistente en Taaldorp: twee vliegen in één klap”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 90(6), pp. 14–16. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/755 (Geraadpleegd: 12 augustus 2022).