Bersee, T. (2000) “Vaktaal in het virtuele bedrijf. Online bedrijfssimulatie voor inhoudsgericht taalonderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 87(5), pp. 13–15. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/802 (Geraadpleegd: 1 april 2023).