Daniëls, J. (2000) “Stepnet, teleleren voor alle vakken van de 2de fase van het voortgezet onderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 87(6), pp. 9–12. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/805 (Geraadpleegd: 6 oktober 2022).