Daniëls, J. (2001) “Webquests; zelfstandig en gestructureerd leren op internet”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 88(1), pp. 16–19. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/818 (Geraadpleegd: 21 maart 2023).