Esch, K. van, Schalkwijk, E. en Summeren, C. van (2001) “Zelfstandig leren van moderne vreemde talen (4)”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 88(3), pp. 12–14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/824 (Geraadpleegd: 24 mei 2024).