Vries, E. de (2001) “Neem het voortouw! Het PTA in het vmbo”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 88(5), pp. 10–12. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/830 (Geraadpleegd: 26 juni 2022).