Hurk, M. van den (2001) “Het land dat in mij woont”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 88(6), pp. 36–37. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/843 (Geraadpleegd: 4 december 2022).