Esch, K. van, Schalkwijk, E. en Summeren, C. van (2001) “Zelfstandig leren van moderne vreemde talen (3). ’En dan grijp ik in’”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 88(2), pp. 8–11. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/853 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).