Knijff, H. de en Vries, E. de (2002) “Educatief Partnerschap; zij-instromers aan de slag”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 89(6), pp. 17–20. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/875 (Geraadpleegd: 3 december 2022).