Veer, I. van der (2002) “Argumenteren in de literaire recensie”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 89(7), pp. 5–8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/876 (Geraadpleegd: 23 september 2023).