Jong, J. de (2014) “Een plotselinge olifant op de Veluwe”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 101(6), pp. 32–33. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/894 (Geraadpleegd: 27 november 2022).