Dijk, M. van (2015) “Hertalen als werkvorm voor onderwijs in historische letterkunde: Gijsbrecht van Aemstel in vwo 5”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 102(1), pp. 16–20. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/923 (Geraadpleegd: 1 juni 2023).